IELTS hay TOEFL

Director: Hành trang du học Hành trang du học Hành trang du học

IELTS hay TOEFL


Nếu bạn có ý định xin học vào một tổ chức giáo dục ở nước ngoài thì có thể bạn sẽ phải chứng minh khả năng thành thạo ngoại ngữ mà bạn đã chọn dùng trong khóa học đó .

Ở các nước nói tiếng Anh, IELTS và TOEFL là các kỳ thi phổ biến nhất . Bạn nên kiểm tra với trường mà bạn xin học xem họ công nhận kết quả của kỳ thi nào . Sau đây là một số thông tin về hai kỳ thi ngôn ngữ này:

 

  IELTS TOEFL

 

Là gì?

 

IELTS (International English Language Testing System) là một kỳ thi tiếng Anh được công nhận trên toàn thế giới và chịu trách nhiệm quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP . Mục đích là để đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh dự thi .

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) đánh giá khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh ở bậc đại học . Nó cũng đánh giá khả năng bạn kết hợp các kỹ năng nghe, đọc, nói và viết để làm bài tập .

Phân loại

Có hai loại bài thi IELTS:

+IELTS Tổng Quát là kỳ thi bạn nên làm nếu mục đích của bạn là di cư đến một nước nói tiếng Anh vì lý do công việc hoặc đào tạo.

+ IELTS Học Thuật sẽ là lựa chọn tốt hơn nếu bạn dự định theo học tại một nước nói tiếng Anh, đặc biệt nếu đó là chương trình đại học hoặc sau đại học .

Có ba loại bài thi:

+Bài thi TOEFL iBT trên Internet.

+Bài thi TOEFL PBT trên giấy mà hiện nay loại   bài thi này chỉ được cung cấp tại các địa điểm thi không có sẵn Internet .

+Bài thi TOEFL ITP - Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Nội Bộ, loại bài thi này dễ hơn so với TOEFL iBT, nhưng kết quả của nó không được sử dụng cho mục đích học tập . Nó chỉ được xem như một chứng nhận về kiến thức tiếng Anh mà thôi .

Cấu trúc bài thi

Bài thi IELTS đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn dựa vào bốn kỹ năng:

+Nghe: Bài thi nghe có bốn phần với tổng cộng  40 câu hỏi, trong đó bạn sẽ phải nghe bốn cuộc đàm thoại hoặc độc thoại, và khi mỗi bài nghe kết thúc, bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi về nội dung bạn đã nghe .

+Đọc: Trong phần này, bạn sẽ phải trả lời 40 câu hỏi . Ở bài thi IELTS Học Thuật, bạn sẽ đọc 3 đoạn văn dài lấy từ sách và tạp chí khoa học, trong khi ở bài thi IELTS Tổng Quát bạn sẽ đọc đến 5 đoạn văn ngắn lấy từ tạp chí và các nguồn tin tức khác .

+Viết: Trong phần này, bạn sẽ có 60 phút để viết hai đoạn văn . Ở bài thi IELTS Học Thuật, đầu tiên bạn viết một bài tóm tắt thông tin về biểu đồ hoặc bảng số liệu được đưa ra; sau đó bạn phải viết thêm một bài luận . Trong IELTS Tổng Quát, đầu tiên bạn viết một lá thư giải thích về một tình huống hoặc hỏi đáp thông tin; sau đó bạn sẽ viết một bài luận .

+Nói: Trong phần đầu, bạn sẽ nói về bản thân và các chủ đề cá nhân . Trong phần hai của bài thi nói, bạn phải trả lời một số câu hỏi về một vấn đề cụ thể .  Cuối cùng, trong phần thứ ba, bạn  sẽ có một cuộc thảo luận chung về chủ đề của phần hai . Phần này của bài thi IELTS được thực hiện dưới hình thức đối thoại trực tiếp giữa thí sinh với một giám khảo .

Bài thi TOEFL iBT cũng kiểm tra bốn kỹ năng:

+Đọc: Bạn sẽ đọc từ 3 đến 4 bài báo chuyên ngành và sẽ phải trả lời 12-14 câu hỏi .

+Nghe: Phần này gồm 4-6 đoạn ghi âm từ các bài giảng học thuật . Sau khi nghe xong một đoạn, bạn sẽ có thời gian để trả lời 6 câu hỏi về nó trước khi chuyển sang đoạn tiếp theo, bài nghe thường có 6 đoạn . Sau phần bài giảng học thuật, bạn sẽ nghe các cuộc hội thoại thường ngày giữa 2-3 sinh viên về cuộc sống đại học, và sẽ phải trả lời 5 câu hỏi cho mỗi đoạn .

+Nói: Bạn sẽ phải chứng minh khả năng nói tiếng Anh của mình trong 6 ngữ cảnh khác nhau . Việc này được thực hiện với sự giúp đỡ của một máy tính ghi âm lại câu trả lời của bạn . Sẽ không có sự tương tác của con người ở đây .

+Viết: Bạn sẽ phải viết hai bài luận 300 từ . Bài đầu tiên là về một đoạn học thuật đã nghe, và bài còn lại bao gồm các câu hỏi mà bạn cần trả lời một cách chi tiết quan điểm của bạn về một vấn đề đưa ra .

Thời gian Thời gian thi kéo dài khoảng 2 giờ và 44 phút . Được chia thành 30 phút cho phần Nghe, 60 phút cho phần Đọc, 60 phút cho phần Viết và 11-14 phút để trả lời ba phần của bài thi Nói . Thời gian để hoàn thành bài thi TOEFL iBT cho  mỗi thí sinh là 4 giờ đồng hồ . Bạn sẽ dành 60-80 phút cho phần đọc . Trong bài thi nghe, bạn có 60- 90 phút để nghe mỗi đoạn và trả lời các câu hỏi . Sau đó, bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành sáu bài nói . Bạn sẽ có từ 15 đến 30 giây để suy nghĩ cho mỗi câu trả lời và 45-60 giây để nói về chúng . Cuối cùng, bạn sẽ có 50 phút để viết các bài luận .
   IELTS  TOEFL

 

Điểm thi

Bài thi không có đậu hay rớt . Kết quả bài thi sẽ chỉ ra khả năng thành thạo tiếng Anh của bạn . Thang điểm của bài thi từ 1-9,  điểm thấp nhất  là 1 và điểm cao nhất là 9 . Các kết quả có thể được thể hiện bằng điểm tròn (ví dụ 6 .0) hoặc điểm lẻ (ví dụ 6 .5) .Kết quả thi IELTS thể hiện số điểm của từng phần và một điểm chung cho cả bài thi . Điểm số cho mỗi phần được đánh giá theo bốn tiêu chí: các câu hỏi được giải quyết tốt đến đâu, tính mạch lạc và liên kết trong mỗi câu trả lời, sự giàu có trong vốn từ vựng của các thí sinh và trình độ ngữ pháp . Mỗi một tiêu chí trong các tiêu chí trên có thang điểm tương tự như đối với điểm số cuối cùng mà thí sinh nhận được cho mỗi phần .

 

Điểm số của bạn dựa trên cách bạn trả lời cho   các câu hỏi trong bài kiểm tra . Kết quả thi TOEFL không có đậu hay rớt; các cơ quan giáo dục và  học viện cá nhân đưa ra yêu cầu về điểm số riêng . Bài thi TOEFL đánh giá kiến thức tiếng Anh của bạn theo thang điểm từ 0 đến 120 . Với mỗi phần thi, bạn sẽ nhận được điểm số tối đa là 30 . Điểm số cao nhất cho toàn bộ bài kiểm tra là 120, tức là chỉ khi bạn đạt được điểm số 30 trong tất cả bốn phần thi .

 

Được công nhận bởi

Kỳ thi IELTS được công nhận ở hơn 8.000 học viện tại 135 quốc gia, bao gồm Úc, Canada, Ireland, New Zealand, Nam Phi, Vương quốc Anh và hơn 1 .100 trường đại học và cao đẳng ở Bắc Mỹ . Kỳ thi TOEFL được công nhận ở hơn 9.000 trường cao đẳng, đại học và các cơ quan ở hơn 130 quốc gia, bao gồm Úc, Canada, Vương quốc Anh và Mỹ.

 

Ngày hết hạn

 

Sau khi hoàn thành bài thi IELTS, bạn sẽ nhận được một bản sao kết quả trong vòng 13 ngày  kể từ ngày thi Viết . Kết quả này sẽ có giá trị trong hai năm . Trong trường hợp điểm thi thấp hơn so với mức điểm bạn cần, bạn có thể tham dự lại kỳ thi bất kỳ lúc nào .

 

Bạn có thể nhận được kết quả TOEFL iBT trên internet sau 10-13 ngày tính từ ngày dự thi . Bạn cũng sẽ nhận được văn bằng qua đường  bưu  điện trong vòng 4-6 tuần sau ngày thi . Kết quả  bài thi sẽ có hiệu lực trong hai năm kể từ ngày thi .

 

Đăng ký

Bạn có thể đăng ký thi IELTS Học Thuật với 48 đợt thi mỗi năm và IELTS Tổng Quát có 24 đợt . Những ngày thi này diễn ra cố định, bốn lần mỗi tháng, thường vào thứ Năm và thứ Bảy . Bạn có thể đăng ký thi bằng cách đến các trung tâm kiểm tra hoặc đăng ký trực tuyến, nhưng cũng tùy thuộc vào các chính sách và thủ tục ở mỗi trung tâm . Có hơn 900 trung tâm tổ chức thi IELTS trên toàn thế giới . Để đăng ký dự thi, bạn sẽ phải điền vào mẫu đơn và đính kèm một bản photo chứng minh thư và hai ảnh 4x6 . Có bốn cách để đăng ký dự thi TOEFL iBT: qua Internet, qua điện thoại, qua đường bưu điện hoặc đến đăng ký trực tiếp . Cách đăng ký  dễ dàng là truy cập vào trang web www.ets.org/toefl Bạn có thể đăng ký trực tuyến 24/7 . Bạn chỉ có thể đăng ký muộn nhất trước ngày thi 7 ngày . Bài thi được tổ chức hơn 50 lần trong một năm tại những trung tâm kiểm tra được ủy quyền trên toàn thế giới . Bạn nên kiểm tra trên trang web để xem các ngày thi có thể lựa chọn tại các trung tâm gần  nhà .

 

Lệ phí

 

Mặc dù kỳ thi IELTS Học Thuật và Tổng Quát có cùng mức lệ phí niêm yết trực tuyến, nhưng mức phí này vẫn thay đổi tùy theo từng quốc gia và trung tâm nơi bạn dự thi . Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra các thông tin liên quan đến quốc gia của mình tại đây: www.ielts.org/ test_centre_search/search_results.aspx

 

Lệ phí thi thay đổi tùy vào quốc gia nơi diễn ra kỳ thi . Mức phí thường từ 160 USD trở lên . Bạn hãy kiểm tra trang web của các đơn vị tổ chức thi để xem lệ phí niêm yết chính thức .

 


Lượt xem: 397

HỖ TRỢ DU HỌC

Video Hot

Đăng ký tư vấn

Họ và tên (bắt buộc) Địa chỉ Email (bắt buộc) Số điện thoại (bắt buộc) Quốc gia du học Thông tin cần tư vấn

Thông kê truy cập