Đôi nét về bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu

Director: Đôi nét về bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu trên thế giới. Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng làm thế nào các Đôi nét về bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu trên thế giới. Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng làm thế nào các bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu trên thế giới, bảng xếp hạng các trường Đại học, bảng xếp hạng trường

Đôi nét về bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu


Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng làm thế nào các bảng xếp hạng đại học thế giới được tạo ra, những gì nó cho bạn biết và làm thế nào để tìm hiểu chúng? HIện tại, trường đại diện tại Canada chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đưa ra vài thông tun hữu ích tới bạn đọc, cùng theo dõi nhé!
 
Đôi nét về bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu
 
Bảng xếp hạng đại học thế giới cung cấp danh sách cập nhật hàng năm của các trường đại học hàng đầu trên thế giới, được tổng hợp bằng cách sử dụng dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy. Có một số bảng xếp hạng các trường đại học thế giới khác nhau, trong đó các bảng xếp hạng nổi tiếng và được sử dụng nhiều nhất bao gồm Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS, Bảng xếp hạng Đại học Thế giới Thời đại và Xếp hạng Học thuật của Đại học Thế giới (ARWU) - thường được gọi là Bảng xếp hạng Thượng Hải. Ngoài ra còn có các bảng xếp hạng đại học chuyên ngành thế giới, bao gồm một số dành riêng cho các môn học cụ thể và một số khác dành riêng cho một lĩnh vực hoạt động cụ thể, chẳng hạn như xếp hạng Webometrics, đánh giá sự hiện diện và tác động trực tuyến của các trường đại học.
 
Đôi nét về bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu
 
Các trường đại học được đánh giá như thế nào?
 
Điều này thay đổi tùy thuộc vào xếp hạng - và nên luôn luôn tham khảo phương pháp khi xem xét kết quả. Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS đánh giá các trường đại học sử dụng  sáu chỉ số hiệu suất, mỗi cái mang một trọng số khác nhau khi tính điểm tổng thể. Các chỉ số này là: danh tiếng học thuật (40%), danh tiếng nhà tuyển dụng (10%), tỷ lệ sinh viên / giảng viên (20%), trích dẫn nghiên cứu trên mỗi giảng viên (20%), tỷ lệ giảng viên quốc tế (5%) và tỷ lệ sinh viên quốc tế (5%). Bảng xếp hạng của Times Greater Education sử dụng tổng cộng 13 chỉ số hiệu suất, bao gồm một số, nhưng không phải tất cả các chỉ số tương tự được QS sử dụng và áp dụng các trọng số hơi khác nhau khi tính điểm cuối cùng.
 
Đôi nét về bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu
 
Có bao nhiêu trường đại học được xếp hạng?
 
Phiên bản năm 2020 của QS World University Rankings có 1.000 trường đại học trên khắp thế giới. Times Greater Education xếp hạng 1.250 tổ chức, trong khi Xếp hạng Thượng Hải, hay ARWU, xếp hạng 500 trường hàng đầu. Mỗi tổ chức xếp hạng thu thập dữ liệu về số lượng lớn hơn nhiều trường đại học - ví dụ, QS hiện đánh giá khoảng 4.700 tổ chức và ARWU hơn 1.200 - nhưng chỉ công bố các vị trí xếp hạng của những người ở đầu phạm vi.
 
Đôi nét về bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu
 
Điều gì làm cho một trường đại học đủ điều kiện để được xem xét?
 
Để  đủ điều kiện tham gia  Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS, một trường đại học phải giảng dạy ở nhiều cấp độ nghiên cứu (cả đại học và sau đại học), và thực hiện công việc trong ít nhất hai trong năm lĩnh vực giảng viên có thể (nghệ thuật và nhân văn; kỹ thuật và công nghệ; khoa học và quản lý, khoa học tự nhiên, khoa học đời sống và y học).
 
Đôi nét về bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu
 
Tại sao các trường đại học đôi khi được liệt kê theo thứ tự khác trong các bảng xếp hạng khác?
 
Điều này được gây ra bởi các phương pháp khác nhau được sử dụng để biên dịch mỗi xếp hạng. Bạn thậm chí có thể tìm thấy có các biến thể trong kết quả được công bố bởi một tổ chức duy nhất. QS sử dụng các phương pháp hơi khác nhau cho bảng xếp hạng tổng thể thế giới, bảng xếp hạng môn học và bảng xếp hạng khu vực - có thể có nghĩa là các trường đại học theo thứ tự khác nhau.

Lượt xem: 612