Trường Cao Đẳng Georgian College – Ontario, Canada

Director: “Hãy bắt đầu sự nghiệp của mình tại một trường cao đẳng nghề Canada” - Đó là thông điệp cho sinh viên quốc tế đến “Hãy bắt đầu sự nghiệp của mình tại một trường cao đẳng nghề Canada” - Đó là thông điệp cho sinh viên quốc tế đến học phí các trường cao đẳng ở canada,các ngành học cao đẳng tại canada,các trường cao đẳng ở ottawa,chọn trường đại học

Trường Cao Đẳng Georgian College – Ontario, Canada


Giới thiệu trường
 
Được thành lập vào năm 1967, trường cao đẳng Georgian College có hơn 50 năm đổi mới giáo dục. Đây là một trong 24 trường cao đẳng Nghệ thuật và Công nghệ ứng dụng hàng đầu ở Ontario. Trường có 5 cơ sở, tọa lạc ở các thành phố lớn như: Midland, Orangeville, Orillia,Owen Sound và Collingwood. Tại đây, trường hợp tác với các đối tác trong ngành công nghiệp và các nhà tuyển dụng hàng đầu để cung cấp chương trình giảng dạy tiên tiến, phù hợp và vị trí làm việc chất lượng. Do vậy, Georgian College được biết đến trong việc thu hút các mối quan hệ đối tác tốt nhất và các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế vì cung cấp cho ngành công nghiệp những sinh viên tốt nghiệp có tay nghề cao để duy trì và phát triển hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt, cơ sở ở thành phố Midland được biết đến trong việc cung cấp chương trình học nghề và đào tạo lành nghề - cung cấp cho ngành công nghiệp một lực lượng lao động có trình độ cao.
 
Kết quả hình ảnh cho Georgian College
 
Thông tin trường                   
                                                                                                                             
Địa điểm
649 Prospect Boulevard, Midland, Ontario, Canada
Loại trường
Cao đẳng công lập
Số lượng sinh viên
11000
Số học sinh quốc tế
1500
Website của trường
 
CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM 2020-2021:
-Học phí trung bình: $12,550CAD/năm
-Chi phí sinh hoạt: $11,000 CAD/năm
-Phí đăng ký: $100.00CAD
 
 
Tên chương trình
Thời gian học
Học phí (CAD/năm)
Campus
Yêu cầu
College Certificate - Electrical Techniques (ELTQ)
1 năm
$1,740
Midland
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Mechanical Techniques - Marine Engine Mechanic (MTME)
1 năm
$13,740
Midland
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Mechanical Techniques - Small Engine Mechanic (MTSE)
1 năm
$13,740
Midland
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Personal Support Worker (PSWR)
1 năm
$13,740
Midland
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Plumbing Techniques (PLTQ)
1 năm
$13,740
Midland
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Welding Techniques (WETC)
1 năm
$13,740
Midland
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Bookkeeping (BOKP)
 
1 năm
$13,740
 
Collingwood
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Hospitality - Hotel and Resort Operations Management (HHRO) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
 
Collingwood
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Office Administration - General (OFAG)
 
1 năm
$13,740
 
Collingwood
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Office Administration - Health Services (OFAH)
 
2 năm
$13,740
 
Collingwood
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Personal Support Worker (PSWR)
 
1 năm
$13,740
 
Collingwood
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Social Service Worker (SSWK)
 
2 năm
$13,740
 
Collingwood
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Computer Programming (Co-op) (CMPG)
 
2 năm
$13,740
 
Collingwood
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Marine Technology - Navigation (MNAV) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 70% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Power Engineering Technology (PETY) (Co-op)
 
 3 năm
20,610
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Culinary Skills (CULI)
 
1 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Electrical Techniques (ELTQ)
 
1 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Office Administration - General (OFAG)
 
1 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Personal Support Worker (PSWR)
 
1 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Welding Techniques (WETC)
 
1 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Culinary Management (CULN) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Early Childhood Education (ECED)
 
2 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Office Administration - Executive (OFAE)
 
2 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Office Administration - Executive (OFEC) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Police Foundations (PFPR)
 
2 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Marine Engineering Technology (MTCY) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Practical Nursing (PNRS)
 
2 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 75% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Office Administration - Health Services (OFAH)
 
2 năm
$13,740
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Graduate Certificate - Project Management (PRJM)
 
1 năm
$15,000
Owen Sound
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:89.0 (viết:22.0, nói: 22.0) hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.5
English for Academic Purposes (ESLG or EAPC) (Barrie Campus)
 
1 năm (ELS)
$9,776
Barrie Downtown
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
 
Graduate Certificate - Project Management (PRJM)
 
1 năm
$15,000
Barrie Downtown
 
-Học vấn tối thiểu: Bằng tốt nghiệp cao đẳng 2 năm
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:89.0 (viết:22.0, nói: 22.0) hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.5
Advanced College Diploma - Acupuncture (ACPT)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Architectural Technology (ARTE) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Aviation Management (AVIA) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Business Administration - Accounting (BAAC) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Business Administration - Human Resources (BAHR) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Business Administration (BADM) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Civil Engineering Technology (CVTY) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Computer Programmer Analyst (COPA) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Denturism (DNTM)
 
3 năm
$38,262
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Electrical Engineering Technology (EETY) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Environmental Technology (ENVR) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Fine Arts - Advanced (FIAA)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Graphic Design (GRDE)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Hospitality Administration - Hotel and Resort (HADM) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Massage Therapy (MASG)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Massage Therapy - Fast Track (MASF)
 
3 năm
$20,610
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Advanced College Diploma - Mechanical Engineering Technology (METY) (Co-op)
 
3 năm
$13,740
 
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Bachelor of Business Administration - Automotive Management (BBAA) (Co-op)
 
4 năm
$16,650
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 65% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:89 (Viết: 22.0, Nói: 22.0 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.5
Bachelor of Interior Design (BAID) (Co-op)
 
4 năm
$16,650
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 65% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:89 (Viết: 22.0, Nói: 22.0 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.5
Bachelor of Business Administration - Management and Leadership (BBML) (Co-op)
 
4 năm
$16,650
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 65% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:89 (Viết: 22.0, Nói: 22.0 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.5
College Certificate - Art and Design Fundamentals (AADF)
 
1 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Baking and Pastry Arts (BAKE)
 
1 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Culinary Skills (CULI)
 
1 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Dental Assisting - Levels I and II (DNAS)
 
1 năm
$20,610
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Office Administration - General (OFAG)
 
1 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Certificate - Personal Support Worker (PSWR)
 
1 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Advertising and Marketing Communications (ADMC)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Architectural Technician (Co-op) (ARTC)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Automotive Business (Co-op) (AUBU)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Biotechnology - Health (BIOT)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Business - Accounting (BACN)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Business - Accounting (Co-op) (BACT)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Business - Entrepreneurship (ENTB)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Business - Entrepreneurship (Co-op) (ENTC)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Business - Marketing (BMKN)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Business - Marketing (Co-op) (BMKT)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Business (Co-op) (BUSG)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Business (BUSN)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Civil Engineering Technician (CVET) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Computer Programming (CMPG) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Computer Systems Technician - Networking (CSTN) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Culinary Management (CULN) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Photography (PHOT)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Electrical Engineering Technician (EETN) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Environmental Technician (ENTN) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Esthetician (ESTH)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Fine Arts (FIAR)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Fine Arts (FIAR)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Fitness and Health Promotion (FHPR)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Golf Facilities Operation Management (GLFO) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Graphic Design Production (GRDP)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Heating, Refrigeration and Air Conditioning Technician (HRAC) (Co-op)
 
2 năm
$20,610.00
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Hospitality - Hotel and Resort Operations Management (HHRO) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Interactive Media Design - Web (IMDW) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Interior Decorating (INDC)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Jewellery and Metals (JMET)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Law Clerk (LCLR)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Mechanical Technician - Precision Skills (MTPS) (Co-op)
 
 
 
2 năm
$13,800
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant (OPTA)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 75% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Office Administration - Executive (OFAE)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Office Administration - Executive (OFEC) (Co-op)
 
2 năm
$13,740
Barrie
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Bachelor of Police Studies (BAPS) (Co-op)
 
4 năm
$16,650
Orillia
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 65% chuyển đổi điểm
-TOEFLtối thiểu iBT:89 (Viết: 22.0, Nói: 22.0 hoặc tổng điểm IELTStối thiểu: 6.5
Advanced College Diploma - Child and Youth Care (CYCA)
 
3 năm
$13,740
Orillia
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Community and Justice Services (CJSR)
 
2 năm
$13,740
Orillia
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Developmental Services Worker (DSWR)
 
2 năm
$13,740
Orillia
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Early Childhood Education (ECED)
 
2 năm
$13,740
Orillia
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Police Foundations (PFPR)
 
2 năm
$13,740
Orillia
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Protection, Security and Investigation (PSIN)
 
2 năm
$13,740
Orillia
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Social Service Worker (SSWK)
 
2 năm
$13,740
Orillia
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Graduate Certificate - Addictions - Treatment and Prevention (ADTP)
 
1 năm
$22,500
Orillia
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 65% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:89 (Viết: 22.0, Nói: 22.0 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.5
Graduate Certificate - Therapeutic Recreation (TREC)
 
1 năm
$22,500
Orillia
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 65% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:89 (Viết: 22.0, Nói: 22.0 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.5
Bachelor of Counselling Psychology (HBCP)
 
4 năm
$16,650
Orillia
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 65% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:89 (Viết: 22.0, Nói: 22.0 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.5
College Certificate - Personal Support Worker (PSWR)
 
1 năm
$13,740
Orangeville
 
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Practical Nursing (PNRS)
 
2 năm
$13,740
Orangeville
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 75% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
Graduate Certificate - Therapeutic Recreation (TREC)
 
1 năm
$22,500
Orangeville
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 60% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:89 (Viết: 22.0, Nói: 22.0 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.5
Graduate Certificate - Acute Complex Care for Internationally Educated Nurses (ACCA)
 
1 năm
$15,000
Orangeville
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:89 (Viết: 22.0, Nói: 22.0 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.5
College Diploma - Early Childhood Education (ECED)
 
2 năm
$13,740
Orangeville
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
College Diploma - Social Service Worker (SSWK)
 
2 năm
$13,740
Orangeville
 
-Học vấn tối thiểu: lớp 12/THPT
-GPA tối thiểu: 50% chuyển đổi điểm
-TOEFL tối thiểu iBT:79 hoặc tổng điểm IELTS tối thiểu: 6.0
 
Lý do chọn Georgian College :
 
-Georgian College thành công thông qua việc dạy và học, đổi mới và hợp tác đặc biệt. Nhiệm vụ của trường là truyền cảm hứng cho sự đổi mới, thay đổi cuộc sống và kết nối cộng đồng thông qua sức mạnh giáo dục.
- Georgian College cung cấp chương trình học chất lượng thông qua sự hợp tác với hệ thống các trường đại học ở Ontario.
-Đây là trường cao đẳng duy nhất ở Ontario cung cấp 12 chương trình học được công nhận bởi Hiệp hội giáo dục hợp tác Canada.
-6200 nhà tuyển dụng hợp tác với Gruzia để cung cấp kinh nghiệm làm việc cho sinh viên
-Tất cả các chương trình học chú trọng thực hành và thực tiễn.
-Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau đại học là 87,3% (cao nhất trong tất cả các trường cao đẳng Tiếng Anh ở Ontario, theo báo cáo của tỉnh năm 2016-2017)
-Tỷ lệ việc làm sau đại học của trường đã vượt quá mức trung bình của tỉnh trong hơn 1 thập kỷ với 78,3% sự hài lòng của sinh viên, 90,2% sự hài lòng của  nhà tuyển dụng.
 
Kết quả hình ảnh cho georgian college athletics
 
Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu tham gia học tại trường hoặc Du học Canada, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC DU LỊCH TÂN ĐĂNG QUANG
     29 Huỳnh Văn Bánh, F.17, Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  ĐT: (028) 38424250 – 38424139 – Fax: (028) 62928586
      Email: info@tandangquang.com            Web: www.tandangquang.com

Lượt xem: 282