Học Bổng Trung Học Mỹ 2023 - Thornton Academy - Maine, USA

Director: Thông tin mới nhất về các chương trình học bổng chính phủ Mỹ, học bổng các trường đại học top tại Mỹ cùng kinh nghiệm Thông tin mới nhất về các chương trình học bổng chính phủ Mỹ, học bổng các trường đại học top tại Mỹ cùng kinh nghiệm học bổng du học mỹ toàn phần 2023,xin học bổng du học mỹ cần gì,học bổng du học mỹ cho học sinh cấp 3,các suất học

Học Bổng Trung Học Mỹ 2023 - Thornton Academy - Maine, USA


Trường Nội trú Thornton Academy tại Maine với mức học bổng vô cùng hấp dẫn! rất phù hợp với học sinh Việt Nam. 
✳️ Chi phí học tập năm 2022-2023: $49,400 (đã bao gồm học phí và ăn ở)
✳️ Học bổng: $17,000 
✳️ Chi phí sau học bổng: $32,400
✳️ Chấp nhận Duolingo English Test, TOEFL, TOEFL Jr, IELTS
✳️ Có yêu cầu phỏng vấn với đại diện trường
 
 
THÔNG TIN THÊM:
  • Xếp hạng B+ trên Niche.com.
  • Có hơn 60 khóa học nâng cao, khóa danh dự và khóa học kép
  • Trọng tâm STEM 
  • Tuyển sinh các khối lớp 9-12
  • Cấp bằng trung học cho học sinh vào lớp 12 (hơi khó)
  • Có hổ trợ chương trình ESL
  • Số lượng học sinh: 1630
  • Trường không có đạo

Lượt xem: 2625