Trường cao đẳng Úc Trường cao đẳng Úc học phí thấp

Director: Trường Cao đẳng Nghề Việt - Úc (VAVC), chuyên đào tạo các ngành nghề du lịch, được chọn là một trong những trường nghề trọng điểm quốc gia Trường Cao đẳng Nghề Việt - Úc (VAVC), chuyên đào tạo các ngành nghề du lịch, được chọn là một trong những trường nghề trọng điểm quốc gia các trường cao đẳng nghề ở úc,học phí cao đẳng ở úc,có nên học cao đẳng ở úc