Học Bổng Trung Học Mỹ - Trường Trung Học Pope John XXIII High School, Massachusetts, USA

Director: Học bổng du học Mỹ Học bổng du học Mỹ Học bổng du học Mỹ

Học Bổng Trung Học Mỹ - Trường Trung Học Pope John XXIII High School, Massachusetts, USA


TRỊ GIÁ HỌC BỔNG: 16,000$
 
Dành cho những học sinh muốn theo học trường tư tại một trong những thành phố năng động nhất  về văn hoá và học thuật của Mỹ.
  • Chấp nhận học sinh từ lớp 8 đến lớp 12
  • Học sinh có thể lựa chọn giữa chương trình Dự Bị Đại Học, Danh Dự và khoá học Nâng Cao AP
  • Một chương trình mỹ thuật từng đoạt giải thưởng về những buổi biểu diễn tài năng và nhạc kịch
 
XEM THÊM THÔNG TIN VỀ TRƯƠNG Pope John XXIII High School

Học phí: $55,950
Học bổng: $16,000
Học phí sau học bổng: $39,950
VIDEO: Hãy xem video về một học sinh chia sẻ kinh nghiệm khi học tập tại Pope John
 
 
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG: 
1. Thành tích học tập giỏi - xuất sắc
2. Trình độ tiếng Anh tốt (dựa trên kết quả bài kiểm tra ELTiS)
3. Có nhiều thành tích tốt như tham gia các hoạt động xã hội
4. Tự lập, tự tin và hòa đồng, vui vẻ
 
ĐĂNG KÝ THAM GIA TẠI ĐÂY REGISTRATION 
 

Lượt xem: 1253